Softwarepakketten.nl

Agenda

Seminar: elektronisch factureren in de praktijk

Datum 13-12-2017
Duur Van 13.00 - 19.00 uur
Plaats Hoevelaken
Locatie Expo Hoevelaken

Op woensdag 13 december 2017 wordt voor de 2e maal het “Seminar: elektronisch factureren in de praktijk” georganiseerd.

Dit seminar wordt gehouden in Hoevelaken en duurt ongeveer van 13.00 - 19.00 uur.
Deze dag is volledig gericht op oplossingen voor e-factureren, elektronische factuurverwerking, - mede - op basis van de opvolger van PDF: de ISO-standaard UBL en de Europese standaard EN 16931.

Aan de orde komt:

 1. Overview elektronisch factureren op dit moment;
 2. Gebruikerservaring met het versturen en ontvangen van elektronische facturen;
 3. Europese ontwikkeling (EN 16931) op het gebied van elektronisch factureren;
 4. Elektronisch factureren aan de overheid; 
 5. Gebruikerservaring met het versturen en ontvangen van elektronische facturen;
 6. Robotic accounting en machine learning;
 7. Elektronisch factureren en blockchain;
 8. PEPPOL netwerk versus het Nederlandse SimplerInvoicing en versus email; wat is de toekomst?
 9. De impact van elektronisch factureren op de vele factuurscenario's die we kennen; 

Doelgroep
Financials en andere geïnteresseerden die onafhankelijk op de hoogte gehouden willen worden over de stand van zaken en ontwikkelingen rondom elektronisch factureren in het algemeen en UBL als factuurstandaard in het bijzonder. Dit seminar is ook interessant voor software ontwikkelaars die met de UBL-standaard te maken hebben of krijgen, alsmede overheden en semi-overheden.  

Programma
Op het programma staan de volgende onderwerpen en sprekers: 

13.00 uur
Ontvangst met koffie op informatiemarkt

13.30 uur
Inleiding en overview elektronisch factureren op dit moment, door de dagvoorzitter Friso de Jong, Platform E-factureren.

13.45 uur
De nieuwe Europese standaard voor eFactureren
Onder de noemer ‘EN 16931-1’ is in Europa gewerkt aan het maken van één norm voor elektronisch factureren (met als syntaxen UBL en UN/CEFACT) . Er wordt hierbij gesproken over een ‘kernfactuur’. De Europese richtlijn 2014/55/EU schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm en bijbehorende syntaxen moeten gaan werken vanaf eind 2018. En dat laatste kan wel eens sneller zijn dan u denkt.

Veel bedrijven en softwareleveranciers krijgen te maken met deze norm op Europees niveau voor elektronisch factureren. Dat leidt tot onder andere de volgende vragen:

 • Voor wie is de nieuwe Europese norm voor een elektronische kernfactuur van belang?
 • Wat houdt de norm in?
 • Welke beperkingen heeft de kernfactuur?
 • Welke gebruikersinstructies en restricties zijn er?

Tijdens deze sessie wordt antwoord gegeven op bovenstaande vragen en komt ook het gebruik van de kernfactuur in veel voorkomende scenario’s aan de orde en wordt ook stilgestaan bij uitbreidingen voor specifieke gevallen. Kortom: verplichte kost voor bedrijven en softwareleveranciers.
Door dr. Ir. Fred van Blommestein, Lead editor van de nieuwe Europese norm voor een elektronische factuur.

14.15 uur 
Elektronisch factureren en de overheid
Elektronisch factureren aan de rijksoverheid is verplicht sinds 1-1-2017. De Rijksoverheid hanteert een eigen formaat, te weten UBL-OHNL en het eigen kanaal Digipoort. In het kader van de Europese richtlijnen 2014/55/EU zijn de rollen omgedraaid en moeten overheden elektronisch facturen kunnen ontvangen van bedrijven via de standaard EN 16931. Voor dit laatste is in eerste instantie eind 2018 genoemd en wordt nu gesproken over het voorjaar van 2019. Wat is de status bij de overheid?

14.45 uur
SCOBDO.eu: automatische conversie tussen verschillende factuurstandaarden
Het Ministerie van Economische Zaken, Logius, de Gemeente Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen, Vanenburg software, eVerbinding en de Duitse softwareleverancier GEFEG zijn het project ‘Semantic conversion of business documents’, kortweg SCOBDO gestart. De ontwikkeling van dit conversiemechanisme is mede gefinancierd door de Europese commissie.

Er zijn in de praktijk nog veel verschillende formaten, versies, extensies, specificaties en verzendprotocollen van e-facturen. Om dit op te lossen bestaan (dure) diensten om de verschillende formaten facturen van bijvoorbeeld UN/CEFACT naar UBL te converteren. Dit laatste werpt een ongewenste drempel op voor de adoptie van e-facturen. SCOBDO wil dit laatste voorkomen en heeft daartoe een conversiemechanisme ontwikkeld waarin automatisch een conversie plaatsvindt tussen de verschillende formaten en extensies. De Europese standaardfactuur per 2018 is uitgangspunt geweest voor SCOBDO.

Tijdens deze presentatie wordt door Johan Schaeffer van eVerbinding de opzet en ontwikkeling van SCOBDO nader toegelicht, alsmede de wijze waarop SCOBDO is te gebruiken.  

15.15 uur
Pauze op informatiemarkt.

15.30 uur
Gebruikerservaring met elektronisch factureren 

16.00 uur
Robotic accounting en machine learing

16.30 uur
PEPPOL versus Simpler Invoicing versus email
Met name in het MKB is email de defacto standaard voor het elektronisch uitwisselen van facturen. Steeds meer leveranciers van boekhoudsoftware hebben email volledig geïntegreerd in hun boekhoudsoftware als het gaat om inkomende factuurverwerking. De Nederlandse overheid heeft ingezet op Digipoort. Op Europees niveau is PEPPOL de standaard. En in Nederland kennen we nog SimplerInvoicing. Een belangrijke vraag is waar de eindgebruiker mee te maken krijgt als het gaat om het elektronisch uitwisselen van facturen? Door middel van een (forum)discussie met betrokken leveranciers proberen we duidelijkheid te verschaffen.

17.00 uur
Pauze met broodjeslunch en bezoek informatiemarkt.

18.00 uur
Gebruikerservaring met elektronisch factureren 

18.30 uur
Ervaringen van de UBL Ketentest en factuurscenario's
De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief, bedoeld om eventueel interpretatieverschillen en dialecten weg te nemen om zo vlekkeloos elektronisch facturen tussen de verschillende administratietoepassingen (zoals boekhoudpakketten, online factuuroplossingen, factuurverwerking, etc.) te kunnen uitwisselen in UBL-formaat en te zorgen voor automatische boekingen in de administraties. Afgelopen 2,5 jaar hebben ruim 100 leveranciers en bedrijven actief deelgenomen aan de UBL Ketentest. Naast een korte inleiding over de UBL Ketentest komen factuurscenario's aan de orde, zoals: wel/geen BTW, BTW verlegd, korting, toeslagen, kredietbeperking, verzamelfacturen, etc.);
Door Gerard Bottemanne, Onderzoeksbureau GBNED.

18.55 uur
Afsluiting bijeenkomst door de dagvoorzitter.

19.00 uur
Napraten op de informatiemarkt.

19.30 uur
Einde bijeenkomst.

Informatiemarkt
Op de informatiemarkt kunt u kennismaken met de volgende aanbieders van oplossingen op het gebied van e-factureren en elektronische factuurverwerking.

Locatie
Congres- en vergadercentrum EXPO Hoevelaken
(Euretco)
 
Koninginneweg 1
3871 JZ Hoevelaken
(gratis parkeren op eigen terrein).

Kosten
De kosten voor het bijwonen van het congres bedragen 175 euro per persoon, inclusief koffie/thee en een broodjeslunch. Leden van de BSPD en sponsoren van Platform E-factureren betalen een gereduceerd tarief van 150 euro. Onderwijsdocenten hebben gratis toegang. Genoemde tarieven zijn excl. BTW.

Inschrijven
U kunt zich direct inschrijven...

Organisator Onderzoeksbureau GBNED
Website http://www.efacturerenindepraktijk.nl
E-mail seminar@gbned.nl


Onerzoeksbureau GBNED